Derfor skal I have en vedligeholdelsesplan i jeres ejerforening

Kvinde viser tegninger fra planer

Om ejerforeningen er for en enkel etageejendom eller en snes rækkehuse, eller noget tredje, gør sådan set ingen forskel. Alle bebyggelser skal holdes ved lige, og derved er der er også brug for en vedligeholdelsesplan til din ejerforening. Vedligehold er altid bestyrelsens forpligtelse. Det er bestyrelsen der har det økonomiske ansvar og skal sørge for planlægning og prioritering indenfor drift, vedligehold og fornyelse af foreningens bygninger.

Derfor er det altid en god ide at få lavet en vedligeholdelsesplan til din ejerforening. Det er typisk et rådgivende ingeniørfirma, en byggerådgiver, et håndværker eller entreprenørfirma, der udfærdiger vedligeholdelsesplaner.

Hvordan fungerer en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er et redskab, et arbejdsdokument, der beskriver både bygningernes aktuelle tilstand samt fremadskuende planer for vedligeholdelsen. Der findes ingen faste regler. Men det er normalt, at man laver en vedligeholdelsesplan for et tidsrum på 10 år.

På den måde kan en vedligeholdelsesplan til din ejerforening være med til at spare penge og gør økonomistyringen overskuelig. Besparelserne kommer ikke mindst, fordi I med en vedligeholdelsesplan kan komme evt. problemer i forkøbet. Planen gør det nemmere at overholde budgetterne. Den fortæller også hvor store henlæggelser der skal være, for at undgå ubehagelige overraskelser. Med en god vedligeholdelsesplan kan større udgifter spredes over et længere tidsrum og holdes stabile og indenfor budget.

Vedligeholdelsesplanen tager højde for både løbende småreparationer og større renoveringer. Også evt. fornyelser bør være en del af planen. Alle byggeelementer som tag, vinduer, facader har en begrænset levetid. Vedligeholdelsesplanen hjælper med at sikre en konstant kvalitet i byggemassen.

Hvad omfatter en vedligeholdelsesplan?

En fuldstændig vedligeholdelsesplan skal omfatte alle ejendommens, eller ejendommenes, bygningsdele. Den starter med en tilstandsrapport for

 • Sokler
 • Facader
 • Kældre og fundamenter
 • Vandinstallationer og afløb
 • Elinstallationer
 • Ventilation og varmeanlæg
 • Døre, vinduer og evt. altaner
 • Trapper, opgange/svalegange og porte
 • Tagrender og nedløb
 • Tagkonstruktion og tagbelægning
 • Skorstene og brandkamme

Ud fra tilstandsrapporten laves der prioriteringer, som vil danne grundlag for den videre planlægning. Ved at bruge professionelle konsulenter kan jeres ejerforening trække på en stor pool af erfaringer. Udgifterne til en vedligeholdelsesplan kan med god grund ses som en investering, der hurtigt betaler sig selv og har potentiale for langsigtet afkast.

Især for andelsboligforeninger eller almennyttige boligforeninger er en vedligeholdelsesplan uundværlig. For boligforeninger kan det endda være en fordel at lave en vedligeholdelsesplan over 15 år frem for 10.

Det er også vigtigt at I vælger byggetekniske konsulenter som ikke kun er professionelle, men også har rigelig af erfaring med vedligeholdelsesplaner for boligforeninger. Der er stor forskel på en vedligeholdelsesplan for en enkel bygning og en for en større og kompleks boligmasse. Jo mere erfaring den konsulterende virksomhed har, jo større en database vil I få til rådighed.

Sådan kommer I i gang med at få en vedligeholdelsesplan

Når bestyrelsen har besluttet sig for en vedligeholdelsesplan er det altid en god ide at indhente flere uforpligtende tilbud. Det giver mening, selv hvis valget af konsulentvirksomheden skulle være besluttet allerede på forhånd. Når I har flere tilbud til sammenligning er det nemmere at danne sig et indtryk af konsulentvirksomhedens ekspertise.

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *